ĐAU LƯNG

30-06-2021

ĐAU LƯNG
A.- Gốc Rét làm đau lưng.
1. Có người mỏi vai, đau lưng, từ cổ đến cuối sườn,ê ê, lạnh lạnh. Ai cũng tưởng là bệnh đau lưng, nào ngờ đó là bịnh Gốc rét làm ê lạnh ở lưng. Uống DƯỠNG THẦN.
2.- Có người bị Gốc Rét mà hay đau thắt ngang lưng. uống thuốc DƯỠNG THẦN và uống thêm thuốc ĐAU LƯNG.
B.- Thấp làm đau lưng.
3.- Có người bị bịnh hàn thấp nhập vào lưng, hoặc nằm ngủ trong sương gió, cảm khi ẩm thấp, lưng đau và đơ.Đi đứng một hồi thì dễ chịu. Ai cũng tưởng là thận hư, nào ngờ đó là hàn thấp nhập các bắp thịt ở lung, uống thuốc ĐAU LƯNG.
4.- Có người lưng ít đau mà 2 bên xương hông và mông đít nặng nề khó chịu như bị treo đá nặng. Ai cũng tưởng đau thận, nào ngờ đó là phong thấp đã cảm nhiễm chưa khỏi.Thừa cơ phòng dục hoặc ngồi lâu chỗ ẩm thấp mà nhập vào thận. Uống thuốc ĐAU LƯNG cho thấp hết, sau uống BÁT VỊ QUẾ PHỤ (nếu bình thường không có nóng rang ở ngực) hoặc  BÁT VỊ NHỊ TIÊN (nếu bịnh thường hay có rang nóng ở ngực). chừng 2, 3 ngày đề trừ căn.Nước đọng làm đau lưng
5.- Có người, từ cổ đến sườn, hoặc từ sườn đến mông, lưng đau dần như bị gò bó nặng nề khó chịu uống thuốc hoài không khỏi, mà khi xối nước lạnh trên lưng thì rùng minh chịu không nổi. Ai cũng tưởng là máu tụ ở bắp thịt sau lưng nên giác cũng không khỏi. Nào ngờ đó là nước của Kinh Bàng Quang tụ tại lưng mà không đi xuống bàng quang. Uống thuốc DỊ THẢO LINH và KỲ HOA TÍCH.
D Thận hỏa suy làm đau lưng.
6. Có người đau lưng khó cựa, tự cảm thấy như trống rỗng ở trong lưng, thường lạnh chân. Ai cũng tưởng là thấp khi nhập các bắp thịt lưng, nào ngờ đó là thận hỏa suy kém, Khiến đau lưng. Uống thuốc ĐAU LƯNG 1 ngày, uống CỬU VỊ KỲ HOA 1 ngày. (Nếu có nóng rang ngực thì uống BÁT VỊ NHỊ TIÊN). Rồi uống lại ĐAU LƯNG, ngày sau lại uống CỬU VỊ KỲ HOA cho đến hết bịnh. Uống 2 thứ trong một ngày càng tốt, không sao.
7- Có nhiều Cụ già đau lưng, ngồi khó khăn, trường phục DƯỠNG LÃO TRƯỜNG THỌ.
8. - Sinh viên học và ngồi nhiều quá thận hỏa và thận thủy suy làm đau lưng mệt trí. Uống THUỐC BỔ KỲ HOA DỊ THẢO.
E- Thận thủy hư làm đau lưng.
9.- Có người Âm hư khô gầy, hoặc không gầy mà Âm hư vì cơn bịnh nặng, đau lưng khó đứng ngồi, uống thuốc ĐAU LƯNG, hoàn LỤC VỊ và TIÊN THIÊN ĐẠI TẠO.
F. Xách nặng làm đau lưng.
10.- Có người xách đồ đến nặng ẹo lưng, hoặc bị đánh ẹo lưng, lâu ngày quên đi, tưởng là thận hư đau lưng. Uống TAM NHÂN ĐẢ HOÀN, và phải tìm thầy Châm Cứu, châm (không cần cứu) các huyệt chỗ đau. Bên nào cứng nổi giồng lên là bên đau.
G.- Bệnh ở ngực và ở bụng làm đau lưng.
11.- Có người đau lưng bởi những chứng bệnh
ở ngực,bụng xuyên qua  như u dạ dày,bạch đái,sưng gan thì xem các bệnh ở ngực bụng. 
 
 
 
 
back-to-top.png