KINH-LẠC

30-06-2021

KINH-LẠC
經         絡
Mười hai đường mạch đi dọc
十         二      經       脈
Kinh-thái- âm ở tay thuộc về buồng phổi. Sáng ngày từ ba giờ ở huyệt trung-phủ bên trên vú cách ba cái xương đi ra cánh tay xuống đến bên trong dầu ngón tay cái huyệt Thiếu- thương thi thôi.
Kinh-dương-minh ở tay thuộc về ruột già, từ năm giờ sáng ở huyệt Thiếu-thương trong giao sang bên trong đầu ngón tay chỗ huyệt Thương dương nơi cánh tay đi lên qua vai đến bên mũi huyệt Nghinh- hương thời thôi.
Kinh-dương-minh ở chân thuộc về dạ-dày từ bảy giờ sáng ở huyệt Nghênh-hương giao sang ở dưới con mắt bảy phân huyệt Thừa-khấp đi lên trán lại quanh xuống cổ qua ngực bụng xuống đùi đến bàn chân bên trong đầu ngón chân thứ hai huyệt Lệ-đoài thời thôi.
Kinh-thái-âm ở chân thuộc về lá lách từ chín giờ sáng từ huyệt Lệ-loại giao sang bên trong đầu ngón chân cái huyệt Ẩn-bạch nối qua đùi đi lên bụng đến dưới nách ba tấc huyệt Đại-bao thời thôi.
Kinh-thiếu-âm ở tay thuộc về quả tim từ mười một giờ trưa ở huyệt Đại-bao giao sang dưới nách hai tấc huyệt Cưc-tuyền nối qua cánh tay đến bên trong đầu ngón
tay út huyệt Thiếu-sung thì thôi. Kinh-thái-dương ở tay thuộc về ruột non từ một giờ chiều ở huyệt Thiếu-sung giao sang đầu ngón tay út bên ngoài huyệt Thiếu trạch nối qua cánh tay đi lên qua vai đến mặt, trên lỗ tai huyệt Thính-cung thì thôi.
Kinh-thái dương ở chân thuộc về bong bóng từ ba giờ chiều ở huyệt Thính-cung giao sang bên trong đầu con mắt huyệt Tình-minh nối qua đầu xuống lưng lại qua đùi ứng bên ngoài đầu ngón chân út huyệt Chí-âm thời thôi.
kinh thiếu-âm ở chân thuộc về trái cật từ năm giờ chiều từ Chí-âm giao sang gan bàn chân huyệt Dũng-tuyền nối 

back-to-top.png