PHƯƠNG PHÁP NUÔI TRẺ NHỎ

30-06-2021CHÍNH người Thái- Tây cũng thường nói đứa trẻ khi lọt lòng mẹ trừ  ra người mẹ có bịnh, mới cho đứa trẻ nằm riêng, hay mướn người khác nuôi dưỡng.
Nếu không có sự gì cần phải rời đứa trẻ, thì người mẹ nên để con nằm kề bên mình, để tiện cho sự bú mớm, săn sóc.
Người phương Đông, nhiều nhà phú quí, hễ sanh con mới vừa lọt lòng, đã mướn vú cho bú, tắm rửa, ấp yêu, nhứt thiết giao phú cho người không phải thân yêu của đứa trẻ. Làm thế, có nhiều điều không hay, nhất là đứa trẻ sẽ bị nhiều ảnh hưởng xấu xa.
Một là tình mẹ con không được yêu mến nồng nàn.
Hai là, kẻ ấy săn sóc không tận tâm, không như người mẹ. Điều thứ ba, là nếu gặp người vú tánh tình xấu xa, ác độc, đứa trẻ không khỏi nhiễm tánh ấy.
Cách cho ăn : Bất luận 6,7,8,9,10 hay 11, 12 tháng, hễ đứa trẻ đã mọc răng, ấy là thời kỳ không nên cho bú mà phát cho ăn, nhưng ăn những thứ dễ tiêu hóa như cháo, sữa bột, khoai tán v.v.
Chất ngọt rất cần cho đứa trẻ, nhưng không nêm quá nhiều, vì nó thường làm hư răng hoặc sâu ăn răng.
Chất mặn và chất bổ xương, cần phải trộn trong đồ ăn cho đứa trẻ.
Ngủ: Trẻ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi, mỗi ngày đêm ngủ 13 giờ.
  Từ 4-5 tuổi lên 10 tuổi, ngủ 10 giờ, vì bớt giờ ngủ vào giờ vận động hoặc giờ học,15 tuổi trở lên, mỗi ngày đêm 8 giờ là vừa, không nên ngũ nhiều.
Trong thời kỳ đứa trẻ còn bú, người mẹ cần phải bảo dưỡng trong mình, nhứt là cẩn thận sự ăn uống.
Nếu ăn uống nhằm thứ không có chất bổ, đứa trẻ bú sữa ấy thể nào cũng sanh bịnh.
Dưỡng-khí : Đứa trẻ, cần phải đủ dưỡng khí để giúp sức khỏe và tránh khỏi bịnh.
Thường đứa trẻ ở  thành thị đông đảo phần nhiều hay sinh tật bệnh,chết non nhiều hơn đứa trẻ sanh ở  quê mùa ruộng rẫy.
Vì lẽ tự nhiên dễ hiểu, ở xứ đô thị không đủ dưỡng khí bằng ở xứ ruộng vườn thông thoáng.
Nhà Y học ở kinh-thành New York Mỹ đã điều tra kỹ lưỡng, trong năm 1942, số trẻ con chết non từ mới sanh đến 3 tuổi hết 185 đứa trong số 1581 đứa. So với các tỉnh ở thôn quê, trong năm ấy số trẻ con chỉ chết có 8 phần trăm mà thôi.
Trẻ nhỏ từ 1 tháng đến 30 tháng, chính ở trong thời kỳ thân thể phát triển mau chóng, người làm cha mẹ không nên nghĩ rằng trong tuổi ngây thơ mà sơ suất sự chăm sóc nuôi nấn.
Trong thời kỳ ấy, đứa trẻ có tánh hay bắt chước, ví dụ, ta cười, nó cười theo, ta la lớn tiếng, nó khóc, là không gần gũi nó, nó sẽ không vui, vì tri-giác của nó theo trình độ cơ thể nó đi tới mãi.
Ta nhơn tuổi thơ ngày ấy mà tập luyện, cách giáo-dục, để cho nó quen tánh và mở trí khôn.
Về sự ăn uống, chơi đùa cũng thế.
Nhứt là tập cho chúng nó theo trong khuôn khổ tánh tình dễ dãi, không nên chiều theo nó, cho ăn, cho mặc chơi đùa những cái khó tìm ra.
ở Mỹ, có một nhà triệu phú, trong nhà thường dùng gan thỏ làm món ăn mỗi ngày.
Một độ nọ, nhà triệu phú đi du lịch Nam Mỹ, chở theo hơn 3000 con thỏ dưới tàu, để cho cả gia quyến được đủ dùng gan trong vòng khứ hồi 3 tháng. Chẳng dè, tàu đi ra khỏi biển vừa mới 3 hôm, bầy thỏ bị dịch chết ráo, Thế là toàn gia quyến phải bỏ cuộc du-lịch trở về.
Nhưng khổ thay, khi về đến nhà thì nhiều người ghiền gan thỏ mà bị bịnh. 

Các bài viết khác

back-to-top.png